Stručná historie nášivek

Odznaky vs. nášivky

Odznaky připomínající nášivky, vznikly ve středověku jako připomínka událostí. Například jako je korunovace nebo úspěšné ukončení pouti do určitého místa. Takové odznaky byly obzvláště populární ve Velké Británii. V té době byl odznak druhem šperku z kovu nebo keramiky. Do konce středověku měly tyto odznaky, předchůdci nášivek, tři hlavní účely: označení původu, sloužili jako suvenýr nebo označovali příslušnost k jisté skupině.

Středověké odznaky sloužili taktéž jako rozlišení pro družiny šlechticů. Tento význam odznaků se později použil pro profesionální armády v 17. století jako identifikace spojenců nebo nepřátel bojujících na stejném bitevním poli. V armádě takovéto odznaky sloužili i k označení hodností.

Vyšívané odznaky

Nášivky získaly na popularitě až v 19 století v USA. Absence spolehlivě výrazných uniforem, během americké občanské války jak na straně Unie, tak i na straně Konfederace, zvýšila důležitost nášivek pro identifikaci spojence nebo nepřítele (například našitím na vojenskou čepici). Ačkoliv byly nášivky používány armádou, byly poměrně obtížně vyrobitelné, výroba byla časově náročná a chyběla designová jednotnost.

Až do roku 1869 byly nášivky vyšívány ručně. V tomto roce spatřil světlo světa revoluční vynález Schiffliho vyšívací stroj. Z počátku celý stroj, s dvou-niťovým systémem, nepřinesl přílišné zlepšení kvality. Obsluha sestávala z více lidí a pohon stroje zabezpečovala ruční klika. Jednu obrovskou výhodu ale měl. Dokázal vyrobit identické nášivky. I když bylo možné vyrábět identické vojenské nášivky, renesance proběhla až v roce 1898, kdy byl stroj vylepšený pro obsluhu jedním člověkem. K identičnosti nášivek přibyl další parametr. Strojová nášivka měla lepivou část, pomocí které se nažehlovala na podklad.

První, kdo využil masově vyráběné nášivky, byla organizace skautů, založená ve Velké Británii. Skauti byli celosvětovou organizací vštěpující dobré hodnoty do mladých členů. Nedílnou součástí jejich ideologie bylo získat záslužný odznak/nášivku za dovednosti nebo za zapojení do různých činností. Během té doby vznikaly i upomínkové nášivky pro různé akce a organizace. Zrod takovýchto nášivek najdeme na počátku 20. století v Německu. Největším výrobcem ve Velké Británii, po druhé světové válce, byla firma Sampson Souvenirs. Jejich americký protějšek je firma Voyager Emblems (založena v roce 1967) z New Yorku.

Mezinárodní skupiny a události byly hnacím kolem pro rozšíření této myšlenky, proto není překvapující, že masové použití vyšívaných nášivek v britské armádě, během první světové války, bylo významným milníkem. Obrněné jednotky USA začaly používat nášivky v roce 1918, kde se rychle rozšířili už jen díky pozitivnímu vlivu na morálku. Policejní a požární sbory následovaly v roce 1920.

Originál nášivky 49. Ozbrojené divize, přezdívané Lone Star

Nášivky (vyšívané odznaky) získaly celosvětového významu během druhé světové války, kde na obou stranách Atlantiku pomáhaly rozlišovat oddíly ozbrojených sil. Poválečné nášivky, jako jsou „zamilované nášivky“ posílali američtí vojenští pracovníci přes oceán domů, zatímco plnili misi v Evropě. Nášivky a kovové odznaky se staly téměř všude přítomné. Kromě armády je užívají vládní organizace a záchranné složky, sportovní týmy nebo mezinárodní korporace. Nezávislé organizace všech směrů, podle vzoru skautské organizace, přijaly nášivky jako nástroj pro posílení vlastní identity.

V dnešní době, kromě Sampson Souvenirs a Voyager Emblems, existuje malý počet společností dominujících na trhu. Většina byla založena v USA ke konci 19. století nebo v průběhu roku 1940. Nášivková společnost Chicago Embroidery (založena v roce 1890) se specializuje na soukromé skupiny jako jsou skautské organizace. Společnost A-B Emblems (založená v roce 1940) původně vyráběla vojenská loga a od roku 1970 měla monopol s nášivkami pro mise NASA. Společnost Lion Brothers (Založená v roce 1899) z Marylandu, se koncentruje na outdoorové vybavení. Společnost St. Louis Embroidery (založená v roce 1887) má na starosti baseballové a vládní zákazníky. Společnost Penn Emblem Company (založené v roce 1947) se zaměřila na firemní i soukromý sektor. Pokud kruh společností uzavřeme, všechny do jedné mají spojení se skautskou organizací. Nášivky jsou nyní populárnější než kdy jindy.

Napsat komentář